Keurmerk Veilig OndernemenKeurmerk Veilig Ondernemen: samenwerken aan een veilig bedrijvenpark Capelle Trade Centre
Op Capelle Trade Centre werken ondernemers nauw samen met de gemeente, politie, brandweer en andere betrokkenen om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Hiertoe is een werkgroep opgericht die gebruik makend van de bewezen KVO-B methode structureel werkt aan een schoon, heel en veilig Capelle Trade Centre. KVO-B staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.

Door samen te werken kunnen (veiligheids)problemen eenvoudiger aangepakt worden. Denk bijvoorbeeld aan gedeelde zorg voor openbare verlichting, zwerfafval, beveiliging en brandveiligheid. Individuele beveiliging is vaak niet toereikend en inefficiënt als collega-ondernemers en of de overheid er niet bij betrokken zijn. Door samen te werken kunnen veiligheidsproblemen eenvoudiger worden opgelost.

Voor wie?
Voor iedereen op het bedrijvenpark heeft het KVO-B meerwaarde. Ondernemers, personeel en bezoekers zijn gebaat bij een veilige en een prettige werkplek. Een positief imago verbetert de concurrentiepositie. De gemeente en politie zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar kunnen dit niet alleen. Ondernemers zijn de oren en ogen van het bedrijventerrein. Door samen te werken met ondernemers, kan de overheid haar krachten bundelen en daardoor efficiënter inspanningen leveren.

Voordelen?
Samenwerken aan veiligheid door middel van het KVO-B kent meerdere voordelen. Niet alleen brengt het KVO-B de noodzakelijke partijen aan tafel, het zet ook de juiste problemen op de agenda. Andere voordelen zijn:
1. kortere lijnen
2. maatwerk voor iedere locatie
3. betere veiligheidsbeleving
4. veiligere omgeving om te werken
5. betere uitstraling bedrijventerrein
6. aantrekkelijker vestigingsklimaat

Het bedrijvenpark Capelle Trade Centre is in het bezit van het certificaat van het keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen. Het certificaat KVO-B betekent niet alleen een borging van de veiligheid, dit certificaat kan ook uw verzekering een stuk voordeliger maken!
Diverse verzekeraars geven namelijk een korting van tussen 5% en 20% op de jaarpremie van uw verzekering. U krijgt deze korting als u een kopie van het certificaat bij uw verzekeringsmaatschappij overlegt. Vraag er dus naar bij uw verzekeringsmaatschappij. U kunt het KVO-B certificaat opvragen bij Parkbeheer Capelle Trade Centre.

Stuur een email

Bel ons

Bezoekadres