ParkbeheerHet parkmanagement op Capelle Trade Centre ziet toe op het beheer, het onderhoud en de beveiliging van de openbare ruimte. Hierdoor wordt de kwaliteit van de openbare omgeving gewaarborgd.

Parkmanagement is hét instrument om de kwaliteit en de uitstraling van het bedrijfsterrein in stand te houden. Partijen hebben belang bij een hoog en duurzaam kwaliteitsniveau. Werkgelegenheid, veiligheid, optimaal beheer van de openbare ruimte en terugdringen van de milieubelasting spelen voor gemeenten een belangrijke een rol. Voor ondernemers is het aantrekkelijk omdat het zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en serviceniveau. En parkmanagement brengt kostenvoordelen met zich mee door samenwerking en optimalisatie van bedrijfsprocessen.


Stuur een email

Bel ons

Bezoekadres