Taken parkbeheerder- verzorgen van het secretariaat en de administratie
- toezicht, bewaking en controle van algemeen beheer en onderhoud (bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, zwerfafval, groenonderhoud, graffiti, etc.
- toezicht, bewaking en controle op de infrastructuur en bereikbaarheid
- toezicht, bewaking en controle van de kwaliteit van de dienstverlening parkbeveiliging (bijvoorbeeld het opvragen van beelden bij calamiteiten, melden van verdachte situaties)
- periodiek overleg met gemeente, politie en brandweer
- regelen van informatie op de website, nieuwsbrieven e.d.
- milieubeheer
- initiëren van aanvullende diensten

Schoon & Groen


Zwerfafval en ander rondslingerend vuil zorgen voor veel ergernis bij ondernemers en hun klanten. Aandacht en zorg voor de openbare buitenruimte is daarom van groot belang. In dat proces wijzen we ook de gevestigde bedrijven op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot hun omgeving. Firma Greenservices is door de Vereniging gecontracteerd om het totale groen op het park te verzorgen; de particuliere tuinen alsmede het openbare groen. Verandering of aanplanting van de tuinen geschiedt individueel en kan met firma Greenservices worden geregeld.

Heel


Lichtmasten, bewegwijzering, e.d. horen er verzorgd uit te zien en moeten functioneren. Reparaties dienen snel te worden uitgevoerd. Onze aanpak is er op gericht om, in samenwerking met de gemeentelijke diensten, deze zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

Veilig


Waar gewerkt wordt moet men zich veilig voelen. Daarom neemt dat een belangrijke plaats in bij onze werkwijze. Beveiligingsfirma AVG Security bewaakt op variabele tijden het totale park op alle werkdagen tussen 17.00 en 07.00 uur met een surveillancewagen. In het weekend en op feestdagen wordt er gesurveilleerd tussen 00.00 uur en 24.00 uur. De surveillance wordt ondersteund door een toegangscontrole d.m.v. camera’s. In het kader van een private-publieke overeenkomst tussen Gemeente, politie en beveiliger en de Vereniging staat AVG Security in direct contact met de meldkamer van de politie en meldt onregelmatigheden bij de wijkagent en ontvangt instructies bij calamiteiten.

Elk bedrijf op het park kan gebruik maken van het collectief tarief voor alarmopvolging. Het is wenselijk om AVG Security hiertoe in te schakelen daar zij reeds op het park aanwezig zijn en bij een melding een korte aanrijtijd hebben.
De parkbeheerder (Johan van Stralen) van Capelle Trade Centre kunt u bereiken via : 06 - 466 161 83 of per e-mail: info@capelletradecentre.nl


Stuur een email

Bel ons

Bezoekadres